Nya snabblån
huslån

På många håll i landet, inte minst i attraktiva områden i storstäderna har bostadspriserna stigit snabbt under många år. Det har talats om att vi är i en så kallad boprisbubbla och att det finns risk för ett dramatiskt prisfall på fastighetsmarknaden. Många hushåll har också varit väldigt högt belånade. Amorteringskravet innebär att det inte längre är möjligt att enbart betala ränta på ett bostadslån. Man måste även betala av på lånet för att kunna sänka sina räntekostnader på lång sikt. Med krav på amortering så minskar risken för överbelåning men det finns också en rädsla för att åtgärden ska orsaka just boprisfall. Amorteringskravet brukar dock vara liknande det som gäller för traditionella bolån, dvs 30 till 40 års avbetalningstid på lånet.

Så här fungerar amorteringskrav

Amorteringskrav är en regel som kräver att låntagare betalar av en del av lånebeloppet (kapitalet) under lånets löptid, utöver räntebetalningar. Syftet med ett amorteringskrav är att minska låntagarens skuldbörda över tid och minska risken för både låntagaren och långivaren. I Sverige införde Finansinspektionen amorteringskrav för bolån i juni 2016 för att förbättra hushållens ekonomiska stabilitet och dämpa skulduppgången.

Kravet gäller nya bolån och omfattar två steg:

  1. Om bolånet uppgår till mer än 50 % av bostadens värde, måste låntagaren amortera minst 2 % av lånebeloppet varje år tills lånet är nere på 50 % av bostadens värde.
  2. Om bolånet uppgår till mellan 50 % och 70 % av bostadens värde, måste låntagaren amortera minst 1 % av lånebeloppet varje år tills lånet är nere på 50 % av bostadens värde.

Det är viktigt att notera att amorteringskravet endast gäller bolån och inte andra typer av lån, såsom privatlån, sms lån eller konsumtionslån. Dock kan långivare ha egna krav på amortering för sådana lån, så det är viktigt att noga läsa lånevillkoren innan du ansöker om ett lån.

Amorteringskravet ger sundare hushållsekonomi

Amorteringskravet har gjort så att det blivit dyrare att låna pengar på kort sikt med nya lån. Tidigare har många valt att aldrig amortera på sina lån och istället låna så mycket som man någonsin kunnat hos banken. Om räntan skulle stiga kraftigt är detta en farlig situation för många. Det är bland annat därför som det anses vara ekonomiskt förnuftigt att amortera på sina lån så att man får större marginaler i händelse av en ränteuppgång. Amorteringskravet kan kännas hårt eftersom det innebär att man inte kan låna lika mycket pengar som tidigare. Pengarna ska inte bara ska räcka till räntan idag utan även amorteringen. Det är med andra ord svårare att låna över sin förmåga och det är troligen bra för många hushåll. Efter amorteringskravet råder lugn på bostadsmarknaden. Många som går i köptankar väntar sig att priserna ska falla i och med kravet. Det man kunnat se är att prisökningen i många områden har stannat av men effekten är inte dramatisk.

Amorteringskravet och bostadsbubblan

Amorteringskravet kommer att minska hushållens skuldsättning. Svenska hushåll har i regel höga bostadslån i relation till sin inkomst, internationellt sett. Att räntan är låg har drivit upp priserna på bomarknaden till sådana nivåer att många är rädda för ett kraftigt prisfall. Kravet på amortering har en inbromsande effekt eftersom de flesta får nöja sig med en lite billigare bostad. Det finns även de som menar att amorteringskravet skulle kunna bli den faktor som får bostadsbubblan att spricka. Om det inte går att låna lika mycket pengar till bostäder så kommer priserna på bostäder att sjunka. Kravet på amortering är dock bara en av flera faktorer som påverkar den komplexa bostadsmarknaden. Hittills har det sett ut som att effekten varit den önskade. Alltså en inbromsning men inte en punktering av den bubbla som många hävdar att vi befinner oss i.

Amorteringar och samhällsekonomin

Amorteringskravet har en dämpande effekt på boprisutvecklingen och det är något som de flesta ser som väldigt positivt. I ett samhälle där en stor del av befolkningen sitter med väldigt höga lån kan inte Riksbanken använda räntepolitik som ekonomiskt verkningsmedel på samma sätt som annars. Det får helt enkelt för allvarliga konsekvenser för befolkningen med räntehöjningar. Man kan amortera på olika sätt. Rak amortering innebär att man betalar samma andel av lånet varje månad. Det innebär att du betalar mindre och mindre i takt med att lånet minskar. Detta ger utrymme att spendera pengarna på hushållstjänster eller på annat som är viktigt för hushållet. Man kan också välja en modell där man ökar amorteringen för att förkorta den tid det tar att bli helt skuldfri.